Ανακοίνωση ΣME2/2019 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

09-09-2019

6ΤΩ2ΩΗ3-Τ28-ΣΜΕ2_2019_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.doc

copyrights © 2019 Evolution Projects