Υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για ζημιές από το σεισμό της 19 Ιουλίου 2019

29-07-2019

Χαϊδάρι, 26/7/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ΚΑΛΕΙ τους δημότες, που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό που  έπληξε το Δήμο μας την  19η Ιουλίου  2019, να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, ως εξής :

1. Στο Δημοτικό Κατάστημα Χαϊδαρίου, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30-15:30.

2.  ΜΟΝΟ για τις κύριες κατοικίες τους και όχι για κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα κ.λ.π.), σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 33862/06-05-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών: “Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές” (ΦΕΚ Β’ 1699/16-05-2019).

Οι Δημότες που επλήγησαν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός μήνα από την ημερομηνία εκδήλωσης του σεισμού προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους.
  6. Αντίγραφο Εντύπου Ε9 το οποίο θα συνοδεύεται από α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας. και β) από υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων συγκατοίκων σε περίπτωση που υπάρχουν, ότι συναινούν να χορηγηθεί σε αυτόν η ενίσχυση.
  7. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (για ενοικιαζόμενη κατοικία) συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων συγκατοίκων σε περίπτωση που υπάρχουν, ότι συναινούν να χορηγηθεί σε αυτόν η ενίσχυση.
  8. Για άτομα με αναπηρίες απαιτείται απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 213-20.47.200  και 213-20.47.267.

Το έντυπο της αίτησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.haidari.gr.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα και από το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χαϊδαρίου, επί της οδού,  Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 34.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

 

 

αίτησης

Yπεύθυνη δήλωση_1

Yπεύθυνη δήλωση_2

Yπεύθυνη δήλωση_3

copyrights © 2019 Evolution Projects