Ανακοίνωση ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ∆ήµου Χαϊδαρίου (Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ)»

27-06-2019

ΜΗΜΕΔ_-_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects