Ανακοίνωση Διεξαγωγής Κλήρωσης για τον ορισμό μελών (Δημοτικοί Σύμβουλοι) στις Επιτροπές Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργων

12-06-2019

ANAKOIΝΩΣΗ_ΚΛΗΡΩΣΗΣ.doc

copyrights © 2019 Evolution Projects