Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού Πυρασφάλειας 2019. Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 10-5-2019 έως και Πέμπτη 16-5-2019

16-05-2019

Υπεύθυνη_Δήλωση.pdf

Ανακοίνωση_Πυρασφάλεια_2019.pdf

Υπεύθυνη_Δήλωση_Ποινικών_και_Καλής_Υγείας.pdf

Αίτηση_Πυρασφάλεια_2019.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects