Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση της Αποθήκης του Δήμου Χαϊδαρίου

30-04-2019

Περιληπτική_Διακήρυξη_μίσθωσης_κτιρίου_για_στέγαση_Αποθήκης.pdf

Διακήρυξη_μίσθωσης_κτιρίου_για_στέγαση_Αποθήκης.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects