Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή και ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή

18-03-2019

Υποβολή αιτήσεων: από Σάββατο 9-3-2019 έως και Δευτέρα 18-3-2019.

Ανακοίνωση_ΣΜΕ1Α-2019.pdf

Αίτηση_ΣΜΕ1Α-2019.doc

Παράρτημα_ΣΜΕ1Α-2019.doc

copyrights © 2020 Evolution Projects