Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ Δήμου Χαϊδαρίου

18-03-2019

Περιληπτική_Διακήρυξη_στέγαση_των_υπηρεσιών_του_ΚΕΠ.pdf

Προκήρυξη_Μίσθωσης_στέγαση_των_υπηρεσιών_του_ΚΕΠ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects