Διαγωνισμός Προμήθειας Λιπαντικών

24-10-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου

Διακήρυξη_Προμήθειας_Λιπαντικών.pdf

Μελέτη_Προμήθειας_Λιπαντικών.docx

Περιληπτική_Διακήρυξη_Προμήθειας_Λιπαντικών.pdf

ΤΕΥΔ_Προμήθειας_Λιπαντικών.docx

copyrights © 2019 Evolution Projects