Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

06-09-2014

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Εκλογή Εκπροσώπων Δημοτικών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)

διαβάστε το πλήρες έγγραφο 

copyrights © 2020 Evolution Projects