Συνάντηση της Αντιδημάρχου Παιδείας και Συλλόγων Γονένων με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας

22 Φεβρουαρίου, 2024 13:26

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Ελένη Θερμού μαζί με τους Συλλόγους Γονέων του 1ου και του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου συναντήθηκαν με τον Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας Ιωάννη Κάππο.

Στην συνάντηση η Αντιδήμαρχος Παιδείας και οι Σύλλογοι Γονέων έθεσαν στο τραπέζι και συζήτησαν για τα κενά που υπάρχουν στα τμήματα ένταξης, ζητώντας την κάλυψή τους.

Η Δημοτική Αρχή ξεκαθαρίζει πως μαζί με τους Συλλόγους Γονέων θα συνεχίζουν να διεκδικούν να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία.