Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΔΕΔ) στον Δήμο Χαϊδαρίου. Η ΔΕΔ έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των φορέων και συλλόγων του Δήμου και από δημότες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτήν. Η θητεία της ΔΕΔ διαρκεί όσο […]
  • Kατηγορίες