Τηλεφωνικός Κατάλογος

E-MAIL : press1@haidari.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,  FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr


ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 213 20 47 206, email : mosxonas@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ  : 213 20 47 224, email : kstathas@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ : 213 20 47 203, email : dauaxer@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : 210 58 18 860 , 210 58 11 624  FAX : 210 53 24 552, email : xoudeloudis@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 213 20 47 216 , 213 20 47 217, email :karagiannis@haidari.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : 213 20 47 211, email : pantelaros@haidari.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : 213 20 47 329  ,  213 20 47 355 , 213 20 47 356 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 213 20 47 342 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 213 20 47 218 ,  213 20 47 343  FAX : 213 20 47 241


ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ : 213 20 47 308 , 213 20 47 304  FAX : 210 53 23 623

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ : 213 20 47 313  ,  213 20 47 314 , 213 20 47 315 , 213 20 47 316

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗ : 213 20 47 317 , 213 20 47 318 , 213 20 47 328 , 213 20 47 330  FAX : 210 53 23 635

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ : 213 20 47 323 , 213 20 47 324 , 213 20 47 325 , 213 20 47 321 , 213 20 47 320 , 213 20 47 326 , 213 20 47 327 , 213 20 47 302 , 213 20 47 301 

FAX : 210 53 22 910

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 213 20 47 311 , 213 20 47 310 , 213 20 47 309  FAX : 213 20 47 242

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΤΗΣ : 213 20 47 345

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΗ : 213 20 47 362

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 213 20 47 305  ,  213 20 47 306 , 213 20 47 307  , FAX : 210 53 23 623

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11 621

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 213 20 47 267

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47 252 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΕΡΕΙΣΜΑ : 210 53 23 090, 210 53 21 294

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΟΑΕΔ) : 213 20 47 273 , 213 20 47 373


ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : 213 20 47 246  ,  213 20 47 247 , 213 20 47 248 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. : 213 20 47 205

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑΣ Τ.Υ. : 213 20 47 202, 213 20 47 203 , FAX : 210 58 11 902 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : 213 20 47 287

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ :  213 20 47 295

TMHMA H/M (λάμπες κλπ) : 213 20 47 292

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ : 213 20 47 289 , 213 20 47 281 , 213 20 47 286, 213 20 47 290

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ : 213 20 47 279 , 213 20 47 280 , 213 20 47 283Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 , 210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 210 58 22 368

 

Δ/ΝΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 213 20 47 236 , 213 20 47 348

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 59 80 511, email : grammateia_kolimvitirio@haidari.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ : 213 20 47 354ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 20 47 360 , 213 20 47 364 , 213 20 47 367  


ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ : 213 20 47 233 , 213 20 47 232 , 213 20 47 240 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ : 213 20 47 344
email: paideia@haidari.gr

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 19 381 
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 10 314 
3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 10 835 
4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 17 300 
5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 20 187 
ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 16 951 


ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ) : 210 58 14 855 , 210 58 16 822
ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22 074 
ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21 723

ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ : 210 53 22 181, Δ/νση : Βουλγαροκτόνου 20 

 

  1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
  2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
  3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608 

copyrights © 2019 Evolution Projects