Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2018.

27-09-2018

Ψήφισμα καταδίκης σχετικά με την επίθεση νεοναζί σε μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στο Πέραμα.

27-09-2018

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 36-37, για πολεοδομική έγκριση της οδού «Μπότσαρη». (σχετ: 53/2018 Ε.Π.Ζ.)

27-09-2018

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2018.

27-09-2018

Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018

27-09-2018

Τροποποίηση της με αρ. 284/17 Απόφασης Δ.Σ. από «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδοτούμενης Διάβασης Πεζών επί της οδού Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου στο ύψος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, προειδοποιητικών αναλάμποντων σηματοδοτών ανάντη αυτής (σε ικανή απόσταση) και στις δυο κατευθύνσεις της ανωτέρω οδού καθώς και τοποθέτηση δύο (2) Πινακίδων Σήμανσης Π21» σε «Εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου – Αγίας Λαύρας, στο Δήμο Χαϊδαρίου» σύμφωνα με την νέα διορθωμένη μελέτη από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών.

27-09-2018

Τροποποίηση της με αρ. 284/17 Απόφασης Δ.Σ. από «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδοτούμενης Διάβασης Πεζών επί της οδού Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου στο ύψος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, προειδοποιητικών αναλάμποντων σηματοδοτών ανάντη αυτής (σε ικανή απόσταση) και στις δυο κατευθύνσεις της ανωτέρω οδού καθώς και τοποθέτηση δύο (2) Πινακίδων Σήμανσης Π21» σε «Εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου – Αγίας Λαύρας, στο Δήμο Χαϊδαρίου» σύμφωνα με την νέα διορθωμένη μελέτη από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών.

27-09-2018

Έγκριση κατανομής Γ΄ επιχορήγησης 2018 από το ΥΠ. ΕΣ. στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» & «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου , για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.

27-09-2018

Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την Ομάδα Στ’: Προμήθεια Οχημάτων τύπου PICK-UP του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης», χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της με αρ. πρωτ. 37182/27-12-2017 Διακήρυξης».

27-09-2018

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση αίτησης φιλοξενίας σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου μας

27-09-2018

copyrights © 2018 Evolution Projects