Είσοδος | Εγγραφή

FAQ Downloads Sitemap

αναζήτηση

Ανοιχτό Δημοτικό Κολυμβητήριο

 

Στη συμβολή της Λ.Αθηνών με την Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου βρίσκεται το ανοιχτό Κολυμβητήριο της πόλης μας, με κεντρική είσοδο από τον πεζόδρομο της οδού Κορυτσάς αρ. 1.
 Το Δημοτικό Κολυμβητήριο ιδρύθηκε το 1991 και σήμερα έχει ενταχθεί στην Δ/νση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Λειτουργεί από τον Δήμο.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Αγωνιστών Στρ/δου Χαϊδαρίου & Κορυτσάς 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12461.
Τηλ. Γραμματείας: 2105810901 – πληροφορίες: 07.00 π.μ-21.00 (καθημερινά εκτός Σαββάτου)
Εγγραφές πληρωμές: 07.00 π.μ.-20.00 (καθημερινά εκτός Σαββάτου)
Τηλ. Διοίκησης Κολυμβητηρίου: 2105822240 (ωράριο λειτουργίας διοικητικών γραφείων 07.00 π.μ.-15.00)
Τηλ.Υπεύθυνου παιδικών δημοτικών προγραμμάτων: 2105810901 (από 15.00 έως 19.30)
E-mail: grammateia_kolimvitirio@haidari.gr
Facebook: Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2017-2018 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (Οκτώβριος 2017) 

 επιστροφή

 

Στη συμβολή της Λ.Αθηνών με την Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου βρίσκεται το ανοιχτό Κολυμβητήριο της πόλης μας, με κεντρική είσοδο από τον πεζόδρομο της οδού Κορυτσάς αρ. 1.
 Το Δημοτικό Κολυμβητήριο ιδρύθηκε το 1991 και σήμερα έχει ενταχθεί στην Δ/νση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Λειτουργεί από τον Δήμο.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Αγωνιστών Στρ/δου Χαϊδαρίου & Κορυτσάς 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12461.
Τηλ. Γραμματείας: 2105810901 – πληροφορίες: 07.00 π.μ-21.00 (καθημερινά εκτός Σαββάτου)
Εγγραφές πληρωμές: 07.00 π.μ.-20.00 (καθημερινά εκτός Σαββάτου)
Τηλ. Διοίκησης Κολυμβητηρίου: 2105822240 (ωράριο λειτουργίας διοικητικών γραφείων 07.00 π.μ.-15.00)
Τηλ.Υπεύθυνου παιδικών δημοτικών προγραμμάτων: 2105810901 (από 15.00 έως 19.30)
E-mail: grammateia_kolimvitirio@haidari.gr
Facebook: Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2017-2018 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (Οκτώβριος 2017) 

 επιστροφή 

 


  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and