Είσοδος | Εγγραφή

FAQ Downloads Sitemap

αναζήτηση

Άλσος Δαφνίου

Το Άλσος του Δαφνιού με συνολική έκταση 300 στρεμμάτων περίπου. Το Άλσος αυτό, ανήκει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι επισκέψιμο από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το Άλσος του Δαφνιού με συνολική έκταση 300 στρεμμάτων περίπου. Το Άλσος αυτό, ανήκει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι επισκέψιμο από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.


  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement Powered by and