Είσοδος | Εγγραφή

FAQ Downloads Sitemap

αναζήτηση

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ E-MAIL : press1@haidari.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,  FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr


ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 213 20 47 206, email : mosxonas@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ  : 213 20 47 209, email : varitimiadis@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ : 213 20 47 20, email : dauaxer@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : 210 58 18 860 , 210 58 11 624  FAX : 210 53 24 552, email : xoudeloudis@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 210 58 21 639, email : karagiannis@haidari.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : 213 20 47 211, email : pantelaros@haidari.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : 213 20 47 329  ,  213 20 47 356

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 213 20 47 218 ,  213 20 47 350  FAX : 213 20 47 241

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 213 20 47 305  ,  213 20 47 306 , 213 20 47 307  FAX : 210 53 23 623

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ : 213 20 47 308 , 213 20 47 304  FAX : 210 53 23 623

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ : 213 20 47 313  ,  213 20 47 314 , 213 20 47 315 , 213 20 47 316

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗ : 213 20 47 317 , 213 20 47 318 , 213 20 47 328 , 213 20 47 330 
FAX : 210 53 23 635

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ : 213 20 47 323 , 213 20 47 324 , 213 20 47 325 , 213 20 47 321 , 213 20 47 320 , 213 20 47 326 , 213 20 47 327 , 213 20 47 302 , 213 20 47 301  FAX : 210 53 22 910

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 213 20 47 311 , 213 20 47 310 , 213 20 47 309  FAX : 213 20 47 242

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ : 213 20 47 233 , 213 20 47 232 , 213 20 47 240 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : 213 20 47 246  ,  213 20 47 247 , 213 20 47 248 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 213 20 47 284 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : 213 20 47 207

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ :  213 20 47 293 , 213 20 47 294 , 213 20 47 295 , 213 20 47 292

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ : 213 20 47 289 , 213 20 47 287 , 213 20 47 286

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ : 213 20 47 279 , 213 20 47 280 , 213 20 47 281 , 213 20 47 283

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ : 213 20 47 237

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47 344

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 , 210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364 , 213 20 47 367 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47 252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ : 210 59 80 511
email: kvdm@haidari.gr και paideia@haidari.gr

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 19 381
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 10 314
3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 10 835
4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 17 300
5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 20 187
ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 16 951


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ) : 210 58 14 855 , 210 58 16 822
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
  1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
  2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
  3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
  4ο ΚΑΠΗ: 210 53 26 446

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ E-MAIL : press1@haidari.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,  FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr


ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 213 20 47 206, email : mosxonas@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ  : 213 20 47 209, email : varitimiadis@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ : 213 20 47 20, email : dauaxer@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : 210 58 18 860 , 210 58 11 624  FAX : 210 53 24 552, email : xoudeloudis@haidari.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 210 58 21 639, email : karagiannis@haidari.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : 213 20 47 211, email : pantelaros@haidari.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : 213 20 47 329  ,  213 20 47 356

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 213 20 47 218 ,  213 20 47 350  FAX : 213 20 47 241

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 213 20 47 305  ,  213 20 47 306 , 213 20 47 307  FAX : 210 53 23 623

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ : 213 20 47 308 , 213 20 47 304  FAX : 210 53 23 623

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ : 213 20 47 313  ,  213 20 47 314 , 213 20 47 315 , 213 20 47 316

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗ : 213 20 47 317 , 213 20 47 318 , 213 20 47 328 , 213 20 47 330 
FAX : 210 53 23 635

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ : 213 20 47 323 , 213 20 47 324 , 213 20 47 325 , 213 20 47 321 , 213 20 47 320 , 213 20 47 326 , 213 20 47 327 , 213 20 47 302 , 213 20 47 301  FAX : 210 53 22 910

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 213 20 47 311 , 213 20 47 310 , 213 20 47 309  FAX : 213 20 47 242

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ : 213 20 47 233 , 213 20 47 232 , 213 20 47 240 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : 213 20 47 246  ,  213 20 47 247 , 213 20 47 248 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 213 20 47 284 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : 213 20 47 207

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ :  213 20 47 293 , 213 20 47 294 , 213 20 47 295 , 213 20 47 292

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ : 213 20 47 289 , 213 20 47 287 , 213 20 47 286

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ : 213 20 47 279 , 213 20 47 280 , 213 20 47 281 , 213 20 47 283

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ : 213 20 47 237

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47 344

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 , 210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364 , 213 20 47 367 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47 252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ : 210 59 80 511
email: kvdm@haidari.gr και paideia@haidari.gr

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 19 381
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 10 314
3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 10 835
4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 17 300
5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 20 187
ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : 210 58 16 951


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ) : 210 58 14 855 , 210 58 16 822
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
  1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
  2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
  3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
  4ο ΚΑΠΗ: 210 53 26 446


  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and