Ελληνικά Αγγλικά
Ελληνικά Αγγλικά


Εβραίοι στο Χαϊδάρι

Οι πρώτοι Εβραίοι μεταφέρθηκαν στο Χαϊδάρι στις 4 Δεκεμβρίου 1943 Επρόκειτο για οκτώ άτομα, τα οποία απομονώθηκαν στο υπόγειο του Μπλοκ 3. Ο αριθμός των Εβραίων στο Χαϊδάρι αυξανόταν σταδιακά έως την άνοιξη του 1944, όταν συγκεντρώθηκαν στο στρατόπεδο πολλοί Εβραίων από ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθούν στη Γερμανία. Η πρώτη μεγάλη μεταφορά Εβραίων στο Χαϊδάρι έγινε στις 29 Μαρτίου 1944. Τότε έφτασαν στο στρατόπεδο 614 Εβραίοι από την Άρτα, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο, την Πάτρα, καθώς και Εβραίοι με ισπανική, πορτογαλική και ιταλική και υπηκοότητα. Όλοι αυτοί, μαζί με κάποιους από τους Εβραίους που βρίσκονταν ήδη στο Χαϊδάρι, δηλαδή συνολικά 1.300 άτομα, αποτέλεσαν την πρώτη μεγάλη αποστολή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Κεντρικής Ευρώπης στη Γερμανία. Στις αρχές του Ιουνίου μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο 1.850 Επτανήσιοι Εβραίοι, κυρίως από την Κέρκυρα. Η ομάδα αυτή, ενισχυμένη από 575 Εβραίους που βρίσκονταν ηδη στο Χαϊδάρι, αναχώρησε στις 20 Ιουνίου για την Πολωνία. Η τελευταία μαζική μεταγωγή Εβραίων πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 1944. Περιλάμβανε 1.700 Εβραίους από τα Δωδεκάνησα, κυρίως τη Ρόδο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Πολωνία. Οι Γερμανοί μεταχειρίζονταν τους Εβραίους κρατουμένους με κατ’ εξοχήν απάνθρωπο τρόπο. Ο Κώστας Βατικιώτης περιγράφει το δράμα των Εβραίων από τα Δωδεκάνησα:
«Από τα παράθυρα των θαλάμων μας ηδυνήθημεν να παρακολουθήσωμεν ολόκληρον το μαρτύριον των Εβραίων,- τους δαρμούς και τας μαστιγώσεις, την μεταφοράν ασθενών ή ημιθανών γερόντων εντός κουβερτών, το ποδοπάτημα μικρών παιδιών. Είδομεν τους Γερμανούς στρατιώτας να κτυπούν με τα όπλα των γυναίκας, να τας ξεγυμνώνουν και είδομεν τον Διοικητήν του Χαϊδαρίου, Καρλ Φίσσερ να μαστιγώνει μικρά παιδιά τα οποία εκυλίοντο κατά γης οδυρόμενα και με το άλλο του χέρι... να θωπεύει τον σκύλον του».


Σύγχρονη άποψη του Μπλοκ 15 στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου


Δημοσίευμα από τον παράνομο Ριζοσπάστη της 20ής Σεπτεμβρίου 1944, όπου αναγγέλλεται η απελευθέρωση 2.000 κρατουμένων από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου.

Οι πρώτοι Εβραίοι μεταφέρθηκαν στο Χαϊδάρι στις 4 Δεκεμβρίου 1943 Επρόκειτο για οκτώ άτομα, τα οποία απομονώθηκαν στο υπόγειο του Μπλοκ 3. Ο αριθμός των Εβραίων στο Χαϊδάρι αυξανόταν σταδιακά έως την άνοιξη του 1944, όταν συγκεντρώθηκαν στο στρατόπεδο πολλοί Εβραίων από ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθούν στη Γερμανία. Η πρώτη μεγάλη μεταφορά Εβραίων στο Χαϊδάρι έγινε στις 29 Μαρτίου 1944. Τότε έφτασαν στο στρατόπεδο 614 Εβραίοι από την Άρτα, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο, την Πάτρα, καθώς και Εβραίοι με ισπανική, πορτογαλική και ιταλική και υπηκοότητα. Όλοι αυτοί, μαζί με κάποιους από τους Εβραίους που βρίσκονταν ήδη στο Χαϊδάρι, δηλαδή συνολικά 1.300 άτομα, αποτέλεσαν την πρώτη μεγάλη αποστολή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Κεντρικής Ευρώπης στη Γερμανία. Στις αρχές του Ιουνίου μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο 1.850 Επτανήσιοι Εβραίοι, κυρίως από την Κέρκυρα. Η ομάδα αυτή, ενισχυμένη από 575 Εβραίους που βρίσκονταν ηδη στο Χαϊδάρι, αναχώρησε στις 20 Ιουνίου για την Πολωνία. Η τελευταία μαζική μεταγωγή Εβραίων πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 1944. Περιλάμβανε 1.700 Εβραίους από τα Δωδεκάνησα, κυρίως τη Ρόδο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Πολωνία. Οι Γερμανοί μεταχειρίζονταν τους Εβραίους κρατουμένους με κατ’ εξοχήν απάνθρωπο τρόπο. Ο Κώστας Βατικιώτης περιγράφει το δράμα των Εβραίων από τα Δωδεκάνησα:
«Από τα παράθυρα των θαλάμων μας ηδυνήθημεν να παρακολουθήσωμεν ολόκληρον το μαρτύριον των Εβραίων,- τους δαρμούς και τας μαστιγώσεις, την μεταφοράν ασθενών ή ημιθανών γερόντων εντός κουβερτών, το ποδοπάτημα μικρών παιδιών. Είδομεν τους Γερμανούς στρατιώτας να κτυπούν με τα όπλα των γυναίκας, να τας ξεγυμνώνουν και είδομεν τον Διοικητήν του Χαϊδαρίου, Καρλ Φίσσερ να μαστιγώνει μικρά παιδιά τα οποία εκυλίοντο κατά γης οδυρόμενα και με το άλλο του χέρι... να θωπεύει τον σκύλον του».


Σύγχρονη άποψη του Μπλοκ 15 στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου


Δημοσίευμα από τον παράνομο Ριζοσπάστη της 20ής Σεπτεμβρίου 1944, όπου αναγγέλλεται η απελευθέρωση 2.000 κρατουμένων από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου.