Ελληνικά Αγγλικά
Ελληνικά Αγγλικά


Το νέο δημαρχείο της πόλης

Απέναντι από το Παλατάκι βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της αποπεράτωσης το νέο δημαρχείο της πόλης. Η έκταση των επτά στρεμμάτων που καταλαμβάνει το νέο δημαρχείο και η πλατεία εμπρός του περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δήμου Χαϊδαρίου διαδοχικά τα έτη 1992 και 2002, αφού προηγήθηκε από το 1983 αγώνας του Δήμου και των κατοίκων με την κατάληψη του χώρου, διάρκειας 45 ημερών για την αποτροπή εγκατάστασης εκεί χρήσεων που θα υποβάθμιζαν την περιοχή και γενικότερα την πόλη.

Απέναντι από το Παλατάκι βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της αποπεράτωσης το νέο δημαρχείο της πόλης. Η έκταση των επτά στρεμμάτων που καταλαμβάνει το νέο δημαρχείο και η πλατεία εμπρός του περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δήμου Χαϊδαρίου διαδοχικά τα έτη 1992 και 2002, αφού προηγήθηκε από το 1983 αγώνας του Δήμου και των κατοίκων με την κατάληψη του χώρου, διάρκειας 45 ημερών για την αποτροπή εγκατάστασης εκεί χρήσεων που θα υποβάθμιζαν την περιοχή και γενικότερα την πόλη.