Ελληνικά Αγγλικά
Ελληνικά Αγγλικά


Οι εργασίες αποκατάστασης στο Παλατάκι

Η Μελίνα Μερκούρη από τη θέση της ως υπουργού Πολιτισμού έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Παλατάκι. Πέντε ολόκληρα χρόνια ειδικευμένα συνεργεία του Υπουργείου Πολιτισμού εργάστηκαν με μεράκι, επιμονή και φαντασία, για να αντιμετωπίσουν τις φθορές και να επαναφέρουν το Παλατάκι στην παλιά του μορφή.
Με τη φροντίδα των συντηρητών, τα τζάκια από σκαλιστό μάρμαρο αποκαταστάθηκαν στην παλιά τους μορφή, αφού έπειτα από προσπάθειες βρέθηκε το ίδιο είδος μαρμάρου. Ξύλο, σιδερένια καρφιά, μάρμαρο και τούβλα που αναζητήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τοποθετήθηκαν και πάλι στην αρχική τους θέση με τις παλιές μεθόδους. Κεραμικά φθαρμένα αντικαταστάθηκαν με πανομοιότυπα. Τα υλικά της αποκατάστασης δεν διαφέρουν από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους τεχνίτες. Η αφαίρεση των κατά καιρούς χρησιμοποιούμενων επιχρισμάτων αποκάλυψε έναν μικρό θησαυρό στους τοίχους και την οροφή του κτηρίου. Οι οροφογραφίες, ορισμένες από τις οποίες ήταν σχεδόν ανέπαφες, ενώ άλλες έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, είναι ένα πραγματικό κομψοτέχνημα.
Ειδικά συνεργεία με μοναδική εμπειρία για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς και εξειδικευμένοι συντηρητές εικαστικών έργων δούλεψαν προσεκτικά για την αποκατάσταση των φθαρμένων σημείων και την επανεμφάνιση στα αρχικά χρώματα των σχεδίων και των μοτίβων που βρίσκονταν θαμμένα κάτω από τους αλλεπάλληλους σοβάδες. Τα «βαβαρικά» πρωτότυπα χρώματα εμφανίστηκαν σιγά-σιγά στους τοίχους και ξανάδωσαν στον πύργο το παλιό του ύφος. Αλλά και εξωτερικά το κτήριο αποδόθηκε στην αρχική του μορφή, με τη λαξευτή πέτρα και τις πολεμίστρες, φτιαγμένες από ειδικά τούβλα που χρειάστηκε να έλθουν από το εξωτερικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα πρωτότυπα υλικά στις σωστές τους διαστάσεις.

Η Μελίνα Μερκούρη από τη θέση της ως υπουργού Πολιτισμού έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Παλατάκι. Πέντε ολόκληρα χρόνια ειδικευμένα συνεργεία του Υπουργείου Πολιτισμού εργάστηκαν με μεράκι, επιμονή και φαντασία, για να αντιμετωπίσουν τις φθορές και να επαναφέρουν το Παλατάκι στην παλιά του μορφή.
Με τη φροντίδα των συντηρητών, τα τζάκια από σκαλιστό μάρμαρο αποκαταστάθηκαν στην παλιά τους μορφή, αφού έπειτα από προσπάθειες βρέθηκε το ίδιο είδος μαρμάρου. Ξύλο, σιδερένια καρφιά, μάρμαρο και τούβλα που αναζητήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τοποθετήθηκαν και πάλι στην αρχική τους θέση με τις παλιές μεθόδους. Κεραμικά φθαρμένα αντικαταστάθηκαν με πανομοιότυπα. Τα υλικά της αποκατάστασης δεν διαφέρουν από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους τεχνίτες. Η αφαίρεση των κατά καιρούς χρησιμοποιούμενων επιχρισμάτων αποκάλυψε έναν μικρό θησαυρό στους τοίχους και την οροφή του κτηρίου. Οι οροφογραφίες, ορισμένες από τις οποίες ήταν σχεδόν ανέπαφες, ενώ άλλες έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, είναι ένα πραγματικό κομψοτέχνημα.
Ειδικά συνεργεία με μοναδική εμπειρία για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς και εξειδικευμένοι συντηρητές εικαστικών έργων δούλεψαν προσεκτικά για την αποκατάσταση των φθαρμένων σημείων και την επανεμφάνιση στα αρχικά χρώματα των σχεδίων και των μοτίβων που βρίσκονταν θαμμένα κάτω από τους αλλεπάλληλους σοβάδες. Τα «βαβαρικά» πρωτότυπα χρώματα εμφανίστηκαν σιγά-σιγά στους τοίχους και ξανάδωσαν στον πύργο το παλιό του ύφος. Αλλά και εξωτερικά το κτήριο αποδόθηκε στην αρχική του μορφή, με τη λαξευτή πέτρα και τις πολεμίστρες, φτιαγμένες από ειδικά τούβλα που χρειάστηκε να έλθουν από το εξωτερικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα πρωτότυπα υλικά στις σωστές τους διαστάσεις.