Ελληνικά Αγγλικά
Ελληνικά Αγγλικά


Ο ναός του Αγίου Γεωργίου

Ο μικρός ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται γύρω στα 1,1 χλμ. βορειοανατολικά του λόφου του Προφήτη Ηλία και 0,5 χλμ. βορειοδυτικά του πύργου Παλατάκι. Πρόκειται για καμαροσκεπή μονόχωρη βασιλική διαστάσεων 4,5x10,4 μ., με νάρθηκα και ημικυκλική αψίδα ιερού. Ο ναΐσκος είναι γνωστός κυρίως για τις τοιχογραφίες που φιλοτέχνησε ο Νικηφόρος Λύτρας, πιθανόν με τη βοήθεια του συναδέλφου του Νικόλαου Γύζη, κατά τη δεκαετία του 1850. Τότε το εκκλησάκι ανήκε στο κτήμα Χαϊδάρι, το οποίο βρισκόταν στην κατοχή του φιλότεχνου Τήνιου Νικόλαου Νάζου. Σχετικά με την παρουσία και το έργο των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων Λύτρα και Γύζη στο Χαϊδάρι, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην επόμενη ενότητα. Εδώ, αρκεί να αναφέρουμε ότι το εκκλησάκι οικοδομήθηκε κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια. Στο ιερό, στην κόγχη της πρόθεσης, σώζεται τοιχογραφία με την παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης, η οποία τοποθετείται στον 16ο αιώνα.


Τοιχογραφία του 16ου αιώνα με παράσταση Άκρας Ταπείνωσης στην κόγχη της πρόθεσης του ναού του Αγίου Γεωργίου (φωτ. Σπ. Παναγιωτόπουλος).

Ο μικρός ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται γύρω στα 1,1 χλμ. βορειοανατολικά του λόφου του Προφήτη Ηλία και 0,5 χλμ. βορειοδυτικά του πύργου Παλατάκι. Πρόκειται για καμαροσκεπή μονόχωρη βασιλική διαστάσεων 4,5x10,4 μ., με νάρθηκα και ημικυκλική αψίδα ιερού. Ο ναΐσκος είναι γνωστός κυρίως για τις τοιχογραφίες που φιλοτέχνησε ο Νικηφόρος Λύτρας, πιθανόν με τη βοήθεια του συναδέλφου του Νικόλαου Γύζη, κατά τη δεκαετία του 1850. Τότε το εκκλησάκι ανήκε στο κτήμα Χαϊδάρι, το οποίο βρισκόταν στην κατοχή του φιλότεχνου Τήνιου Νικόλαου Νάζου. Σχετικά με την παρουσία και το έργο των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων Λύτρα και Γύζη στο Χαϊδάρι, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην επόμενη ενότητα. Εδώ, αρκεί να αναφέρουμε ότι το εκκλησάκι οικοδομήθηκε κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια. Στο ιερό, στην κόγχη της πρόθεσης, σώζεται τοιχογραφία με την παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης, η οποία τοποθετείται στον 16ο αιώνα.


Τοιχογραφία του 16ου αιώνα με παράσταση Άκρας Ταπείνωσης στην κόγχη της πρόθεσης του ναού του Αγίου Γεωργίου (φωτ. Σπ. Παναγιωτόπουλος).